Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Leona

MỤC LỤC BÀI VIẾT 1. Cốt truyện của tướng Leona – Bình Minh Rực Rỡ. 2. Cách chơi tướng Leona. 3. Ngọc bổ trợ dành cho Leona. 4. Trang bị

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Kayle

MỤC LỤC BÀI VIẾT 1. Cốt truyện của tướng Kayle – Thiên Thần Phán Quyết. 2. Cách chơi tướng Kayle. 3. Ngọc bổ trợ dành cho Kayle. 4. Trang bị

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Kled

MỤC LỤC BÀI VIẾT 1. Cốt truyện của tướng Kled – Kị Sĩ Cáu Kỉnh. 2. Cách chơi tướng Kled. 3. Ngọc bổ trợ dành cho Kled. 4. Trang bị

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Xerath

Mục lục bài viết: Cốt truyện của Xerath Cách chơi Xerath Bảng ngọc cho Xerath Cách lên đồ cho Xerath Nội dung bài viết: Xerath – Pháp Sư Thăng Hoa

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Renekton

MỤC LỤC BÀI VIẾT 1. Cốt truyện của tướng Rammus – Đồ Tể Sa Mạc. 2. Cách chơi tướng Renekton. 3. Ngọc bổ trợ dành cho Renekton. 4. Trang bị

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Leesin

MỤC LỤC BÀI VIẾT 1. Cốt truyện của tướng LeeSin – Thầy Tu Mù. 2. Cách chơi tướng LeeSin. 3. Ngọc bổ trợ dành cho LeeSin. 4. Trang bị khuyên

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Sivir

MỤC LỤC BÀI VIẾT 1. Cốt truyện của tướng Sivir – Nữ Chúa Chiến Trường. 2. Cách chơi tướng Sivir. 3. Ngọc bổ trợ dành cho Sivir. 4. Trang bị

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Ornn

MỤC LỤC BÀI VIẾT 1. Cốt truyện của tướng Ornn – Ngọn Lửa Khởi Nguyên. 2. Cách chơi tướng Ornn. 3. Ngọc bổ trợ dành cho Ornn. 4. Trang bị khuyên

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Lulu

MỤC LỤC BÀI VIẾT 1. Cốt truyện của tướng Lulu – Pháp Sư Tinh Linh. 2. Cách chơi tướng Lulu. 3. Ngọc bổ trợ dành cho Lulu. 4. Trang bị

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Gwen

Mục lục bài viết: Cốt truyện tướng Gwen Cách chơi tướng Gwen Bảng ngọc cho tướng Gwen Cách lên đồ cho tướng Gwen Nội dung bài viết: Là vị tướng

Read More