Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Lillia

Lillia – Nụ Hoa Bẽn Lẽn là một trong những vị tướng mới ra mắt gần đây của tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Được tạo hình khá mỏng manh yếu.

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Shyvara

MỤC LỤC BÀI VIẾT 1. Cốt truyện của tướng Shyvara – Long Nữ. 2. Cách chơi tướng Shyvara. 3. Ngọc bổ trợ dành cho Shyvara. 4. Trang bị khuyên dùng.

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Miss Fortune

MỤC LỤC BÀI VIẾT 1. Cốt truyện của tướng Miss Fortune – Thợ Săn Tiền Thưởng. 2. Cách chơi tướng Miss Fortune. 3. Ngọc bổ trợ dành cho Miss Fortune..

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Akshan

Mục lục bài viết: Cốt truyện của Askhan Cách chơi Askhan Bảng ngọc cho Askhan Cách lên đồ cho Askhan Nội dung bài viết: Askhan – vị tướng ADC được.

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Nasus

MỤC LỤC BÀI VIẾT 1. Cốt truyện của tướng Nasus – Nhà Thông Thái Sa Mạc. 2. Cách chơi tướng Nasus. 3. Ngọc bổ trợ dành cho Nasus. 4. Trang.

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Singed

MỤC LỤC BÀI VIẾT 1. Cốt truyện của tướng Singed – Dược Sĩ Điên. 2. Cách chơi tướng Singed. 3. Ngọc bổ trợ dành cho Singed. 4. Trang bị khuyên.

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Zilean

Mục lục bài viết: Cốt truyện của Zilean Cách chơi Zilean Bảng ngọc cho Zilean Cách lên đồ cho Zilean Nội dung bài viết: Zilean – Người Bảo Hộ Thời.

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Lissandra

MỤC LỤC BÀI VIẾT 1. Cốt truyện của tướng Lissandra – Mụ Phù Thủy Băng. 2. Cách chơi tướng Lissandra. 3. Ngọc bổ trợ dành cho Lissandra. 4. Trang bị.

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Wukong

MỤC LỤC BÀI VIẾT 1. Cốt truyện của tướng Wukong – Hầu Vương. 2. Cách chơi tướng Wukong. 3. Ngọc bổ trợ dành cho Wukong. 4. Trang bị khuyên dùng dành cho.

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Lucian

MỤC LỤC BÀI VIẾT 1. Cốt truyện của tướng Lucian – Kẻ Thanh Trừng. 2. Cách chơi tướng Lucian. 3. Ngọc bổ trợ dành cho Lucian. 4. Trang bị khuyên.

Read More