Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Kha’Zix

MỤC LỤC BÀI VIẾT 1. Cốt truyện của tướng Kha’Zix – Sát Thủ Hư Không. 2. Cách chơi tướng Kha’Zix. 3. Ngọc bổ trợ dành cho Kha’Zix. 4. Trang bị.

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Kayn

MỤC LỤC BÀI VIẾT 1. Cốt truyện của tướng Kayn – Tử Thần Bóng Tối. 2. Cách chơi tướng Kayn. 3. Ngọc bổ trợ dành cho Kayn. 4. Trang bị.

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Zyra

Mục lục bài viết: Cốt truyện của Zyra Cách chơi Zyra Bảng ngọc cho Zyra Cách lên đồ cho Zyra Nội dung bài viết: Zyra – Gai Nổi Loạn là.

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Yone

Mục lục bài viết: Cốt truyện của Yone Cách chơi Yone Bảng ngọc cho Yone Cách lên đồ cho Yone Nội dung bài viết: Yone – Kẻ Về Từ Cõi.

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Olaf

MỤC LỤC BÀI VIẾT 1. Cốt truyện của tướng Olaf – Chiến Binh Điên Cuồng. 2. Cách chơi tướng Olaf. 3. Ngọc bổ trợ dành cho Olaf. 4. Trang bị.

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Leona

MỤC LỤC BÀI VIẾT 1. Cốt truyện của tướng Leona – Bình Minh Rực Rỡ. 2. Cách chơi tướng Leona. 3. Ngọc bổ trợ dành cho Leona. 4. Trang bị.

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Kayle

MỤC LỤC BÀI VIẾT 1. Cốt truyện của tướng Kayle – Thiên Thần Phán Quyết. 2. Cách chơi tướng Kayle. 3. Ngọc bổ trợ dành cho Kayle. 4. Trang bị.

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Kled

MỤC LỤC BÀI VIẾT 1. Cốt truyện của tướng Kled – Kị Sĩ Cáu Kỉnh. 2. Cách chơi tướng Kled. 3. Ngọc bổ trợ dành cho Kled. 4. Trang bị.

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Xerath

Mục lục bài viết: Cốt truyện của Xerath Cách chơi Xerath Bảng ngọc cho Xerath Cách lên đồ cho Xerath Nội dung bài viết: Xerath – Pháp Sư Thăng Hoa.

Read More
Liên minh

Phân tích cốt truyện cách chơi, lên ngọc và lên trang bị của tướng Renekton

MỤC LỤC BÀI VIẾT 1. Cốt truyện của tướng Rammus – Đồ Tể Sa Mạc. 2. Cách chơi tướng Renekton. 3. Ngọc bổ trợ dành cho Renekton. 4. Trang bị.

Read More